TƯ VẤN THỦ TỤC HOÀN CÔNG NHÀ

Chúng tôi luôn cung cấp những dịch vụ và sản phẩm tốt nhất cho quý khách hàng

Email: thanhktxd07@gmail.com

Hotline: 0933366634-0933366614

(0)
Tiếng Việt Tiếng Anh

TƯ VẤN THỦ TỤC HOÀN CÔNG NHÀ

hồ sơ hoàn công công trình xây dựng nhà ở:

Chủ đầu tư hoặc nhà thầu thi công công trình chuẩn bị 01 bộ hồ sơ hoàn công bao gồm các tài liệu được quy định tại Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng nhà ở ban hành kèm theo Thông tư 05/2015/TT-BXD, cụ thể gồm:

– Giấy phép xây dựng đã được cấp;

– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình xây dựng, nếu khi xây dựng có sai khác với thiết kế bản vẽ tho công xây dựng thì nộp thêm bản vẽ hoàn công;

– Hợp đồng xây dựng (nếu có);

– Báo cáo kết quả khảo sát quá trình xây dựng; kết quả thẩm tra công trình hoặc văn bản kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công xây dựng và báo cáo kết quả thí nghiệm, kiểm định (nếu có);

– Các văn bản thỏa thuận, xác nhận, chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về an toàn phòng cháy, chữa cháy; vận hành thang máy (nếu có). 

        Trình tự – thủ tục hoàn công công trình xây dựng nhà ở:

– Chủ đầu tư, nhà thầu thi công chuẩn bị hồ sơ hoàn công;

– Nộp hồ sơ hoàn công tại Văn phòng một cửa tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nếu xây dựng nhà ở tại nông thôn;

– Văn phòng một cửa tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý đô thị;

– Phòng Quản lý đô thị xem xét hồ sơ: Nếu hồ sơ hợp lệ lập bản dự thảo Tờ trình và Giấy chứng nhận để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký phê duyệt đồng thời lập Phiếu chuyển Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính. Nếu hồ sơ không hợp lệ soạn thảo và ký công văn trả lời người nộp hồ sơ, trong đó nêu rõ lý do;

– Văn phòng Ủy ban nhân dân trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký Giấy chứng nhận, sau đó chuyển cho Văn phòng một cửa tiếp nhận và trả kết quả để trao Giấy chứng nhận cho chủ sở hữu;

– Chủ sở hữu đến ngày hẹn lên nhận thông báo về nghĩa vụ tài chính hoặc hồ sơ không hợp lệ đã nộp và công văn trả lời của Phòng Quản lý đô thị. Nếu nhận được thông báo nghĩa vụ tài chính, liên hệ Chi cục Thuế tại địa phương để hoàn tất nghĩa vụ tài chính;

– Chủ sở hữu nhận Giấy chứng nhận hoàn công sau khi cung cấp được biên lai nộp thuế. 

Như vậy sau khi hoàn tất các bước nêu trên, chủ sở hữu, chủ đầu tư hoặc nhà thầu thi công đã hoàn thành xong giai đoạn hoàn công, có thể đưa công trình vào sử dụng và thực hiện việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng). 

Tư vấn thêm về xây dựng vui lòng liên hệ 09 333666 34 - Nơi gửi gắm niềm tin ngôi nhà của bạn

Zalo